Μη ασφαλείς οι σελίδες που συλλέγουν δεδομένα και δεν έχουν SSL!

Φεβρουάριος 13, 2017 Tips

H Google σε δημοσίευση της ενημερώνει τους ιδιοκτήτες σελίδων ότι θα αντιμετωπίζονται οι σελίδες τους ως «Not Secure» στην μπάρα που εισάγονται οι διευθύνσεις(url) στην νέα έκδοση του Google Chrome («Warnings will be enabled by default for everyone in Chrome 56, slated for release in January 2017.»).

not secure pages - google chrome

Συγκεκριμένα αναφέρεται σε σελίδες που συλλέχουν στοιχεία πιστωτικών ή κωδικούς αλλά παρατηρήθηκε ήδη ότι επηρεάζει και site με φόρμες επικοινωνίας και φόρμες προσφορών. Η αναφορά έρχεται σαν συνέχεια αυτής του Σεπτέμβρη που καλεί τους ιδιοκτήτες των σελίδων και τους προγραμματιστές να προχωρήσουν στην εγκατάσταση πιστοποιητικών σε όλες τις σελίδες που διατηρούν στο web.

Αντιγράφουμε από την τελευταία παραπομπή:

«Long term – Use HTTPS everywhere
Eventually, Chrome will show a Not Secure warning for all pages served over HTTP, regardless of whether or not the page contains sensitive input fields. Even if you adopt one of the more targeted resolutions above, you should plan to migrate your site to use HTTPS for all pages.»